top of page
  • Skribentens bildPer Lundqvist

Gå i mål 2022 och pegga upp inför 2023!

Så här i halvtid av 2022 vill jag bidra med en påminnelse om varför OKR som målmetod lämpar sig väldigt bra för dagens utmaningar. OKR (Objectives and Key Results) är målmetoden som innehåller väldigt effektiva och enkla ritualer för att lyckas gå i mål snabbare och samtidigt vara mer välmående i en värld som förändras snabbt.


Hur vi sätter mål tillsammans och ger oss utrymme att följa upp och anpassa vår resa tillsammans är avgörande när vi vill lyckas med planer och strategier som ofta är både ambitiösa och utmanande. Hur ser vi till att vara fokuserade på det som betyder mest? Hur hanterar vi alla oförutsedda störningar på vägen? Hur lär vi oss snabbast vad som skapar värde för våra kunder?


Goda "mål-vanor" skapar framgång

Det handlar om att sätta nya goda vanor kring hur vi blir bättre på att fokusera tillsammans och sprida det arbetssättet så att vi får mer gjort av det som är viktigast på sikt. Här är en liten lista på hur en del ibland, eller ofta, kan uppleva vardagen och några saker som OKR bidrar till för ökad snabbhet och framgång på riktigt.

Lyckas snabbare med OKR

När vi hjälper våra kunder bli mer fokuserade och snabbare gör vi det ofta i tre faser för att gradvis skapa nya vanor i organisationen. Varje fas anpassas till varje unik organisation för att dra nytta av bra saker som finns och träna de saker som är mer ovana.

  1. Start - Vi introducerar OKR så att man kan komma igång på ett sätt som blir hanterbart och givande. Ibland hjälper vi till hur man kan beskriva sin strategi till organisationen för att göra det enklare att agera på den.

  2. Aktiva - I ett andra steg drar vi nytta av de erfarenheter alla får i starten och hjälper organisationen aktivera alla framgångsfaktorer med OKR; att öka kvalitet i hur mål sätts, förbättra samverkan över gränser, öka dialog i uppföljning som leder till snabbare effekter m.m.

  3. Snabba och anpassningsbara I en sista fas handlar det ofta om att sprida goda mål-vanor till hela organisationen, att förbättra hur vi tillsammans lär och sätter nya mål kring kvartalsskiften, samt ge stöd för att hitta bra sätt att leda med större frihetsgrader för människor och team.


För organisationer som redan använder OKR utvärderar vi vilka goda "mål-vanor" som finns och vad man skulle behöva aktivera för att förbättra nästa steg.Vad mer behövs för att få OKR att fungera?

En viktig del i vårt jobb som externa coacher är inte bara att träna och coacha kring målvanor i OKR, utan även ge stöd hur varje unik organisation kan få OKR att fungera nyttigt i olika typer av kulturer, med olika system för performance management, i samklang med övrig affärsplanering och budget, med övriga KPI:er och vilken roll ledare kan ha kring mål-vanorna. Här använder vi erfarenheter från att antagligen ha gjort flest OKR-implementationer i Norden. För att snabbare dra nytta av bra målvanor hjälper vi även våra kunder välja eller anpassa ett OKR-verktyg som passar just de.Nu eller senare?

Att välja en bra tajming är givetvis viktigt för att börja med OKR, men jag har ännu inte träffat någon organisation där det visar sig att det faktiskt lugnade ner sig framöver.

Så när är bästa tid att komma igång med OKR, vi är ganska upptagna just nu...?

Eftersom vi vill använda OKR för att lyckas snabbare med det som är viktigast så är förmodligen bästa tajmingen - nu. Men, för att det ska bli hanterbart så finns det flera olika sätt att komma igång med piloter eller att avgränsa omfattning och istället skala upp steg för steg. Så för att gå i mål 2022 eller vara redo för 2023 - kom igång med OKR nu!

 

Per Lundqvist är en av Nordens ledande OKR-coacher. Hör av dig för att prata OKR och se hur våra tjänster kan ta ert OKR-arbete till nästa nivå eller att hjälpa er komma igång på bästa sätt: Kontakta Per
Comentarios


bottom of page