top of page
  • Skribentens bildPer Lundqvist

Hur tar man sitt OKR-arbete till nästa nivå?

Nyligen har jag haft förmånen att coacha flera organisationer som använder OKR sedan länge. Här kommer deras reflektioner vad förbättringar kan innebära och mina tips på slutet för att maximera effekten från ditt OKR-arbete.

Alla företag jag coachat har försökt hitta ett sätt att få nytta av OKR genom att anpassa metoden till sin situation. Alla kan ge prov på flera fördelar de fått med OKR, men det har också varit en påminnelse att det ibland är lätt att tappa bort en del framgångsfaktorer för att OKR ska ge full effekt. Orsakerna kan vara att företagets förutsättningar och utmaningar förändras över tiden, eller så har man från början inte fått med en del viktiga framgångsfaktorer.Varför en OKR-coach?

Organisationer jag nyligen coachat har känt att de skulle kunna förbättra hur de arbetar med OKR för att få ännu mer effekt. En del vill ha mig som bollplank kring vissa frågor, andra i samband med att formulera OKRs utifrån sin strategi och en del har kört fast när man t ex försöker arbeta med för många OKR-mål som gör att det kan kännas trögt och tungarbetat.


När jag coachar företag till nästa nivå så använder jag en framgångsmodell med tre områden; Struktur, Process och Dialog. En struktur med bra formulerade OKRs kopplade till strategin är en viktig grund, men avgörande är hur processen och dialogen fungerar genom organisationen för att det ska leda till att man faktiskt accelererar effekterna från sin strategi.Vad kan bättre OKR-arbete innebära?


Här kommer några färska citat från olika företag efter workshops och coaching:


  • Efter att ha använt OKR på ”nästan allt”, så fick vi bra input för att välja och fokusera på färre viktiga mål. Vårt OKR-arbete har fått en nystart!

  • Vi fick hjälp att hitta ett bättre upplägg för att säkra att vi både exekverar på vår strategi och samtidigt ger frihet till team att ta initiativ och hitta lösningar.

  • Jag fick ny insikt hur OKR skiljer sig mot resten av våra KPI:er, allt kan inte vara OKR. Väldigt nyttigt att i ledningsgruppen få en gemensam syn på vad som är mest värdefullt och hur utmanande olika saker är.

  • Vi fick en genomgång av hela vårt OKR-upplägg och ser nu hur vi kan göra flera förbättringar för att få till en bra process mellan treårsmål och strategi, årsmål för hela företaget och kvartals-målen.

  • En aha-upplevelse hur OKR på ett smart sätt kan användas för att öka samverkan över gränserna i organisationen.

  • Nu förstår vi bättre om vi ska ha OKR:s på team, individnivå, eller både och…

  • Bra tips hur vi kan tänka kring OKR och kopplingen till performance reviews och lönesättning.Tips från coachen: 1. Gör review även på er OKR-process. 2. Var beredd att anpassa hur ni arbetar med OKR för att följa hur era förutsättningar ändras. 3. Sprid kunskapen om OKR framgångsfaktorer så att fler kan driva sitt OKR-arbete på bästa sätt.

 

Per Lundqvist är en av Nordens ledande OKR-coacher. Hör av dig för att prata OKR och se hur våra tjänster kan ta ert OKR-arbete till nästa nivå eller att hjälpa er komma igång på bästa sätt: Kontakta Per


bottom of page