top of page
  • Skribentens bildPer Lundqvist

Målmetoden OKR för att lyckas med er strategi 2021

Målmetoden OKR hjälper organisationer att bättre genomföra strategier 2021, men vad innebär det i praktiken?


Covid-19 och ökad osäkerhet innebär att förmågan att både behålla fokus på det viktigaste och samtidigt anpassa sig till situationen har ställts på sin spets i de flesta organisationer. Att fokusera och vara flexibel är några av de viktigaste transformations-musklerna för att en organisation ska lyckas med sin strategi så snabbt som möjligt. Inför 2021 kommer de här förmågorna bli avgörande för att lyckas i de flesta företag.

Så hur kan du se till att ni lyckas 2021?

Stärk era transformations-muskler med OKR

OKR ger ledningsgrupper och hela organisationen ett väldigt praktiskt sätt att utveckla just dessa muskler. OKR ger ett gemensamt sätt att ha löpande dialog och fatta vardagsbeslut som stärker gemensamt fokus och anpassar nya steg för att få mer effekt i den strategiska resan, även när vi blir distraherade av stora och små vardagshändelser.


Några av styrkorna med OKR är att flexibilitet och kortare tidsperspektiv på mål och uppföljning är inbyggt i metoden. Därför är också förmågan att skriva bra OKR-mål bara en del av att stärka sina transformations-muskler och det som verkligen stärker oss är den återkommande dialogen om vilka effekter vi söker det här kvartalet, vad vi lärt oss till idag och vad vi kan göra annorlunda och mer av för att lyckas.


Min roll som OKR Coach är att hjälpa företag maximera effekterna i sin strategiska resa genom att just stärka transformationsmusklerna steg för steg över tiden med OKR. För att hjälpa Sveriges företag att lyckas 2021 erbjuder vi en gratis workshop som tar reda på vilken nytta ditt företag skulle ha av OKR och hur du kommer igång. Anmäl dig här!


Inför 2021 träffar jag just nu många ledningsgrupper som redan använder OKR. Det vi gör är att reflektera kring hur man lyckats använda sina transformations-muskler för att fokusera, anpassa sin resa löpande och nå effekter man siktat på. Varje ledningsgrupp får ett tydligt nästa steg hur man kan få ännu mer effekt med OKR i sitt eget företag. Det kan vara hur man hanterar skiftet mellan två kvartal där man vill dra lärdomar gemensamt i företaget och även sätta ett nytt fokus så snabbt som möjligt in i nästa kvartal. En annan vanlig lärdom är hur man kan förbättra sina check-ins i både ledningsgruppen och ute i organisationen för att få ännu mer fokus och flexibilitet under ett kvartal.

Identifiera positiva tecken att bygga på!

Ett tips som min senaste ledningsgrupp gillade är att komma ihåg att prata om det vi faktiskt får gjort, saker vi lyckats med och varför vi klarade av det. Det är lätt hänt att bara prata om det som inte blir gjort och genom att även identifiera positiva mönster som redan sker så är det alltid lättare för människor att göra mer eller annorlunda i nästa steg!


Per Lundqvist OKR Coach Kontakt

Comments


bottom of page