top of page

Kunder berättar

Ett mindre start-up som med venture-finansiering satsar på att bli ledande att omvandla upplevelsen av e-sport globalt och en region i Sverige med 6.000 anställda som ansvarar för hälso- och sjukvård, lokaltrafik och regional utveckling.

 

Olika situationer och förutsättningar, men båda står inför stora utmaningar där det är avgörande att lyckas öka utvecklingstempot och fokus på det som får störst effekt. De behövde något annat än de mål och planer som redan fanns. Vi använder samma metod, en mix av OKR och Lösningsfokuserad dialog som ger våra kunder egen förmåga att öka förändringstakt och fokus.
Här är deras berättelser: 

Philip_400x400.jpg

Philip Skogsberg
Co-Founder
www.challengermode.com

Vi har nyligen dubblat vår organisation till 20 personer i Stockholm och planerar att vara 40 relativt snart på flera platser. Vi utvecklas redan väldigt fort och kände att vi behövde någon struktur som kunde säkra att alla fokuserar på det viktigaste och är koordinerade. Det gäller inte minst oss grundare där man kan känna att det är väldigt mycket som ska göras samtidigt. Det är bakgrunden till varför vi blev intresserade av att använda OKR. 

 

Vi har jobbat med Go OKR i återkommande coaching-möten där vi fått verktyg och tränat dialog som vi ledare kan använda för att utveckla våra team. Coachningen kändes som att den byggde på våra egna idéer och samtidigt gav praktiska tips som vi kunde använda direkt i den situation som var aktuell. Vi fortsätter att ha "check-ins" med coachen för att hålla tempot uppe.

martin-myrskog-regiondirektor_2.jpg

Martin Myrskog
Regiondirektör
www.kronoberg.se

Go OKR har hjälpt oss utveckla vår process för mål och verksamhetsplaner och hjälpt oss ta fram nya mallar med fokus på mätbara resultat. För att sprida arbetssättet har Go OKR tränat över 300 ledare och 25 ledningsgrupper i arbetssätt och även dialog för att skapa förändringskraft. Dessutom har vi använt deras coacher som bollplank i strategiskt viktiga projekt, samt tränat controllers och verksamhetsutvecklare. 

 

Satsningen på OKR har lyft oss och förbättrat hur vi sätter tydligare mål, prioriterar hårdare, skapar bättre planer och framför allt är mer aktiva att följa upp och jobba aktivt med det som är våra viktigaste utmaningar. När vi följer arbetssättet är medarbetare mer delaktiga i målen och samverkan ger ökat engagemang. Vi använder fortfarande Balanserade styrkort och med OKR har vi fått till nödvändig fokus på det viktigaste, även om vi inte kallar det OKR internt. Idag har vi mer fokus på ett fåtal mål och använder mer mätbara resultat att styra mot. Vi har fortfarande mycket att förbättra för att lyckas, men vårt ökade fokus på uppföljning med dialog som leder till nya steg gör att vi är mer aktiva I de områden som är viktigast. Vi är mer rustade att klara våra utmaningar med ont om personal, en växande äldre befolkning och behov att snabbare införa digitalisering i hälso- och sjukvård.

bottom of page