top of page

Tjänster

Vår passion är att öka er förändringstakt med våra OKR-verktyg tillsammans med att träna ledare att använda smart dialog som ger effekt omedelbart och leder till långsiktiga resultat.

Vårt unika OKR Index, workshops och coaching ger verktyg och träning som tar er till nästa steg. Vi hjälper både små start-ups och stora organisationer. Vi får er att komma igång med OKR, eller ta ert nästa steg med erfarna coacher som anpassar resan till er ambition. 

Vi är oberoende konsulter som även kan hjälpa er välja applikation för att hantera OKR,
eller anpassa de hjälpmedel ni använder idag.

 

OKR Index

Är OKR nytt eller är ni redan igång?
Vår OKR Index-analys visar vilka fördelar OKR kan ge i just er organisation, vad som redan fungerar bra och hur ni skulle kunna utveckla er. Se till att få ut det mesta från OKR!

 

Vad är ert OKR Index?
Go OKR:s unika OKR Index innehåller framgångsfaktorer för att skapa bättre fokus, öka utvecklingstakten och bli mer agila som organisation.

Med OKR Index-analysen identifierar vi hur ni kan ta ert nästa steg att förbättra framgångsfaktorer för att sätta mål, planera, följa upp, koordinera team och nå förväntade resultat snabbare.

Business Growth

OKR Workshops

Workshops tar er till nästa steg. Använd OKR på bästa sätt. Prova vår smarta dialog som skapar mer fokus och resultat, få användbara verktyg för check-ins och hur man kan använda OKR för att öka samverkan mellan olika delar av organisationen.

Start-paket

Innehåller en heldags workshop för upp till 20 personer och efterföljande coaching under tre månader som gör att ni fullt ut drar nytta av färdigheter och verktyg från träningen. Upplägget kan anpassas med fler workshops och längre period med coaching. Innehåll i workshop anpassas till vad som är mest nyttigt för er. Exempel på andra upplägg:

  • OKR i större skala: stöd för att implementera OKR i större skala.

  • OKR för ledningsgruppen: lär er mer om OKR och era egna möjligheter innan ni beslutar om det passar er organisation. Skapa en egen bild av hur ni vill använda OKR och hur ni kan använda det ni redan har.

Kayaking

OKR Coaching

Coaching individuellt eller i mindre grupp för att ge stöd i ert nästa steg. 
 

  • Vid behov, eller i en planerad process för att regelbundet stärka era förbättringar.

  • Fysiska möten, videosamtal, telefonmöte.

  • Få svar på dina frågor och hjälp att hantera just dina utmaningar.

  • Få en snabb utvärdering av hur ni implementerat OKR.

Business Meeting

Ta reda på vilken skillnad vi kan göra för er. Hör av er idag! 

bottom of page